top of page

Доповіді

Соціальна адаптація дітей з ООП в спеціальній школі.

Iнноваційнi підходи до корекційній роботи

з дітьми ООП

Роль сім’ї у вихованні дітей з ОП.

Позакласна робота спрямована на соціалізацію дітей .

Вплив естет. виховання на реабілітацію вихованців спец. школи.

Шляхи оптимізації соціальної адаптації дитини з ОП

Сучасні методи виховання в спеціальній школі.

Можливості розвитку, корекції, освіти та соціалізації дітей з ООП

Соціальна адаптація – передумова успішного навчання дітей з ООП.

Формування життєвої компетентності учнів з ООП в сучасних умовах.

Соціалізація дитини

з ООП в умовах НРЦ

Віцентій Ю.В.

Інноваційні технології виховання патріотизму дітей в умовах спецшколи.

 Боровик К.В.

Формування в учнів культури поведінки та спілкування.

Пирогова Н.П.

Інноваційні виховні технології – шлях до формування творчої особистості учня.

Дубовська К.С.

Сучасні підходи до організації корекційної та виховної діяльності  з дітьми з ООП

Івахненко Є.В.

Вимоги до особистості
вихователя 

Мошура Л.В.

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Красницька Т.Я.

"Соц. адаптація - передумова успішного навчання дітей з ООП.

Бойчук Ю.В.

«Патріотичне виховання та корекція розумових недоліків"

Боровик К.В.

Створення сприятливого соціально-психологічного  клімату в виховній групі

Івахненко Є.В.

Розвиток творчих здібностей дітей з ООП в ході гурткової роботи.

Івахненко Є.В.

Роль сім’ї в процесі інтегрування дитини з ООП в

соціокультурне середовище

Мошура Л.В.

Проблеми адаптації та соціалізації дітей з ООП, шляхи та методи їх вирішення.

Дубовська К.С.

Інтерактивні виховні технології – шлях до формування творчої особистості учня.

Корнієвська М.К.

Особливості особистісного прийняття батьками дітей з ООП.

Кравець Л.С.

Використання гри для успішної соціалізації

дітей з особливими освітніми потребами.

Живіло Л.А.

Виховання свідомої дисципліни і культури

поведінки учнів з ООП.

Пирогова Н.П.

Психологічні проблеми сімейного виховання дітей з ООП. Кравець Л.С.

«Соціальна реабілітація і трудова адаптація учнів з ООП».Бельмас Т.В.

Національно – патріотичне виховання дітей з ООП 

Уманська А.В.

Дидактичні ігри, як засіб

всебічного розвитку

дітей з ООП

Живіло Л.А.

Теоретичні та практичні аспекти формування творчого потенціалу дітей з ООП.

Красницька Т.Я.

Соціалізація дітей

з ООП.

Красницька Т.Я.

Формування творчої особистості школяра з ООП.

Дворниченко Д.С.

Профілактика

негативних проявів

в поведінці дітей з ООП

Пирогова Н.П.

“Головні складові компетентності вихователів”

Бельмас Т.В.

Комунікативна компетентність

Пирогова Н.П.

Здоров’язберігаючі компетентності

Живило Л.А.

Поради батькам дітей з ООП

Гушевата Г.М.

Знайомство  з основними положеннями компетентністного підходу 

Мошура Л.В.

Життєві компетентності

Уманська А.В.

Розвиток творчих компетентностей

Дворниченко Д.С.

Компетентнісний підхід до виховання дітей, як умова  соціалізації особистості.

Красницька Т.Я.

 Взаємодія з батьками під час виховання у дітей життєвих компетентностей

Гушевата Г.М.

Компетентностний підхід до розвитку творчих здібностей дітей.

Дворниченко Д.С.

Особистісно-соціальний  розвиток дітей .

Різченнко Я.В.

Формування загальнолюдської культури та духовно – моральних компетентностей.

Уманська А.В.

Методи та форми роботи , спрямовані на виховання  компетентного ставлення до свого здоров’я.

Живило Л.А.

Самопідготовки

Самопідготовка

в 5-му класі.

Самопідготовка

у 7-му класі.

Самопідготовка

у 7-му класі.

Самопідготовка

в 3-му класі.

Самопідготовка

у 8-му класі.

Самопідготовка

в 5-му класі.

Самопідготовка в 6 класі.

Івахненко Є.В.

Самопідготовка

в 4 класі.

Боровик К.В.

Самопідготовка

в 9 класі.

Пірогова Н.П.

Самопідготовка

в 7-му класі.

Вих. Дубовська К.С.

Самопідготовка

в 2 класі.

Живіло Л.А.

Самопідготовка

в 9 класі.

Красницька Т.Я.

Самопідготовка

в 5 класі

Пирогова Н.П.

Самопідготовка

в 6 класі.

Мошура Л.В.

Самопідготовка

в 4 класі.

Кравець Л.С.

Самопідготовка

в 2 класі.

Уманська А.В..

Самопідготовка в 6 класі

Пирогова Н.П.

Самопідготовка в 3 класі

Живило Л.А.

Самопідготовка в

3 класі

Уманська А.В.

Самопідготовка в

7 класі

Дворниченко Д.С.

Самопідготовка в 7 класі

Пирогова Н.П.

Самопідготовка в 3 класі

Гушевата Г.М.

Самопідготовка в

8 класі

Дворниченко Д.С.

Самопідготовка 

Різченко Я.В.

Самопідготовка в

4 класі

Уманська А.В.

Виховні заходи, свята

Рушник

в обрядах та житті українського народу.

Навчання - це праця, і благо, і обов'язок.

З добрим серцем, зі щирою пам’ятю...

Жiнка – одвiчна загадка природи!

Мітинг-реквієм "День пам'яті та надії..."

Йде по сонячних світах через країну знань мій вчитель...

Свято "Стрітення"

Вих.: Дубовська К.С.

Боровик К.В.

Жiнка – ти завжди велична!!!

Осіння казка.

«Серця віддаємо вчителю».

           Івахненко Є.В.;        Мошура Л.В., Живило Л.А.

"Бібліотека і книга в житті людини"

Пирогова Н.П.

"Чистота - запорука здоров'я"

Пирогова Н.П.

Козацькі забави.

Нікітіна Я.О.

Добро починається з тебе.

Нікітіна Я.О.

Красницька Т.Я.

Нас зібрала одна природа.

Нікітіна Я.О.

Красницька Т.Я.

Про безпеку спілкування в Інтернеті 

Тимофєєва Ю.В.

"Оздоровча гімнастика та активний відпочинок"

Красницька ТЯ.

      «Що таке право

і що таке обов’язок?”

Бойчук Ю.В.

Злочини та покарання

підлітків

Мошура Л.В.

Свято книги.

Дубовська К.С. Боровик К.В.

Що таке право і

що таке обов’язок?»

Корнієвська МК.

Права свої знай –

 та про правила й обов’язки 

свої не забувай!

Красницька Т.Я.

«Осінній ярмарок»

Красницька Т.Я.

Нікітіна Я.О.

Світом Св. Миколай ходить

Нікітіна Я.В

Красницька Т.Я.

Бойчук Ю.В.

«Етика, мораль, право».

Пирогова Н.П.

День святого Миколая

Кравець Л.С.Пирогова Н.П.

Уманська А.В.

Як зима з весною

сперичалися.

Уманська А.В.

Кравець Л.С.

Осінь золота красуня.

Бельмас Т.В.

Красницька Т.Я.

Свято Стрітення

Уманська А.В.

Серце віддаю дітям.

Мошура Л.В.

Івахненко Є.В.

Живіло Л.А.

Світлофор говорить з нами різними кольорами.

Бельмас Т.В.

Казкова феєрія

Пирогова Н.П.

Дім наш – рідна хата

Живило Л.А.

Здоров'я - найбільший скарб

Гушевата Г.М.

Права і закони у твоєму житті

Мошура Л.В.

Ми закінчили 3 клас

Уманська А.В.

Знай свої права, дитино

Дворниченко Д.С.

Зустріч

Зими з Весною.

Пирогова Н.П.

Красницька Т.Я.

Зупинимо булінг разом.

Гушевата Г.М.

Народні символи

України.

Дворниченко Д.С.

Мова - серце народу.

Різченко Я.В.

Брами відчиняю я Святому Миколаю.

Уманська А.В.

Бельмас Т.В.

Про що

говорять дорожні знаки?»

Красницька Т.Я.

bottom of page