top of page

 

Методика Марії Монтессорі

Для практичної реалізації системи Монтессорі педагогом створюється спеці-
альним чином облаштоване розвиваюче середовище, що відповідає не тільки
зросту маленької дитини, але й задовольняє її різноманітні потреби, забезпе-
чуючи отримання власного життєвого досвіду у відповідь на внутрішнє звер-
тання дитини до дорослого: «Допоможи мені це зробити самій!»
Система Монтессорі готує дитину не до школи, а до реального життя.

Різновіковий колектив Монтессорі допомагає дитині опанувати найскладнішу з наук –
уміння бути одночасно особистістю і частиною колективу, уміння будувати
стосунки з однолітками, молодшими і старшими дітьми, з дорослими.

 Педагогічні технології М. Зайцева

Гра – посібник «Кубики Зайцева» містить 52 картонки, які
можна легко скласти в кубики, три таблиці, а також мето-
дичні коментарі. Кубики поділяються за різними критеріями:
• за об’ємом: кубики поділяються на великі і маленькі,
великі подвійні (склеєні один з одним);
• за кольровими ознаками: кубики розпізнають, послуговуючись такою схемою:

«золотий» – жовтий, «залізний» – сірий, «дерев’яно – золотий», «залізо – дерев’яний»;
• за звучанням наповнювача: кубики Зайцева, що звучать, відсутність звуку;
• за вібрацією наповнювача, що сприймається пальцями руки, яка тримає кубик;
• за вагою;
• за поєднаннями ознак.
Навчання читання за кубиками М. Зайцева відбувається в три етапи.
1. Ознайомлення з кубиками і таблицями, вивчення складів.
2. Читання одного слова.
3. Читання тексту, ігри-тексти з кубиками.
Такий самий підхід як для навчання читанню реалізується і при формуванні в дітей елементарних матема-
тичних уявлень.

 

Технології раннього навчання

Глена Домана

За переконанням Г. Домана, «основи інтелекту, освіченості люди-
ни, життєві перспективи загалом закладаються в перші роки життя
дитини. Цей період є вирішальним для подальшого життя дитини, і
вона вже ніколи не зможе перевершити потенціал, закладений до
5 років».
На думку Г. Домана, ранній розвиток дитини охоплює два аспекти:
1) загальний розвиток;
2) навчання читанню, математики, ознайомлення з основами при-
родничих наук, літературою, мистецтвом.

Ранній розвиток має дати дитині таку освіту, яка забезпечить їй глибокий розум і здорове тіло,
зробить її кмітливою і доброю. Серед різних галузей знань Г. Доман віддає перевагу читанню та матема-
тиці, не забуваючи також про фізичну і рухову активність дитини.

 

Методика Нікітіних

Метод Нікітіних розроблено Борисом та Оленою Нікітіними і випробуваний на власних дітях. Це навіть
не зовсім метод, а скоріше система, що органічно поєднує в собі естетичний та інтелектуальний розвиток
з трудовим вихованням і фізкультурою. Значною частиною цієї системи є розвиваючі ігри, які сприяють
розвитку логіки, математичної та просторової уяви, конструкторських та інших здібностей.
Разом із фізичним та інтелектуальним розвитком нерозривно йде естетичне виховання, що включає в
себе пробудження інтересу до музики, літератури та живопису. На думку Нікітіних, головну роль у розвит-
ку почуття прекрасного відіграє ставлення батьків до літератури, музики чи живопису, тому вони повинні
стежити за реакцією свого малюка на емоційне забарвлення музичних або інших творів мистецтва.
Суть розвиваючих ігор методики Нікітіних зводиться до такого. 
1. У дитини немає певної програми навчання. Граючись, вона  сама вибирає сферу своєї діяльності.
2. Правила нової гри дитина пізнає за допомогою казки, наслідуючи старших у колективних іграх.

Надалі, якщо ця гра її зацікавила, вона починає грати в неї самостійно.
3. Перед дитиною потрібно ставити певні завдання, що змусять її подумати, причому вона повинна

думати самостійно, підказувати не можна. Із часом завдання ускладнюються.
4. Якщо дитина не може впоратися зі складним завданням, необхідно повернутися до більш

простих, які у неї виходять. В іншому випадку слід тимчасово залишити цю гру.

Головним у методиці є те, що дитина повинна самостійно шукати вирішення складних завдань,

а може, навіть створювати нові, інакше кажучи, розвивати свої можливості.

Завдання шикуються за принципом «від простого до складного». Починаються з кубиків, квадратиків,
великих деталей конструктора, поступово переходять до моделей, малюнків в ізометрії, креслення, пись-
мових або усних інструкцій тощо.

 

Методика Олени Данилової

Наша сучасниця, мама чотирьох дітей, захопилася ідеями раннього розвитку з народженням старшого
сина, разом з яким робила свої перші батьківські відкриття, створювала авторські іграшки, вигадувала
навчальні ігри. «Усе, про що я пишу, засноване на батьківському досвіді. Усе, що я вмію, навчили мене
мої діти», – заявляє Олена.
Основний принцип методики: «Дайте дитині вільно рухатися». Не дозволяти згасати тим рефлексам
малюка, з якими він з’являється на світ. Заохочувати рефлекторне повзання, ходьбу, спроби все схопити,
торкнутися й утримати в крихітних ручках.
Методику можна використовувати в домашніх умовах із самого народження. Поєднання необхідності та
своєчасності покладено в основу, тобто необхідно навчати дитину того, до чого вона вже готова, посту-
пово ускладнюючи заняття, а не форсувати її розвиток.

 

Вальдорфська педагогіка

 В основі вальдорфської педагогіки лежить антропо-
софське вчення про індивідуальність людини, основні компоненти якої – тіло, душа і дух. Рудольф Штей-
нер писав про чотири могутніх галузі цивілізації – пізнання, мистецтво, релігію і моральність, які можуть
гармонійно поєднуватися в одному корені – людському «Я». Це
«Я» виступає у трьох головних функціях людської душі – волі,
почуттях та мисленні, що перебувають у стані безперервного
руху.
Основним принципом вальдорфської педагогіки є стверджен-
ня, що дитинство – це унікальний період життя людини, а не
просто підготовчий етап до «дорослого життя». Тому не можна
прискорювати дорослішання дитини і вимагати від неї формаль-
них знань – необхідно дати їй можливість сповна насолодитися
дитинством, максимально розвинути свої природні здібності і
в результаті стати вільною гармонійною особистістю. Для цього у вальдорфському садку створюється
атмосфера, сприятлива для розвитку. В оформленні приміщення використовуються тільки натуральні
матеріали і приємні, теплі кольори.

У центрі всієї вальдорфської педагогічної системи – дитина, її внутрішній, динамічний, різноманітний
світ. За Рудольфом Штейнером, організація життя дитини повинна бути максимально зорієнтована на
психофізичні та біологічні ритми живої душі – ритм дихання, сну і денної діяльності, голоду і ситості, ритм
тижня, пори року.

 

Методика Джекі Сілберг

Джекі Сілберг – американський спеціаліст, відома своєю методикою раннього розвитку дитини, автор
восьми бестселлерів, присвячених процесу гри з малюками. Ігри Джекі Сілберг дають простір для фан-
тазії батьків, підходять і немовлятам, і дворічним діточкам.
Ось деякі принципи гри з малюком за Сілберг:
• давайте дитині ту іграшку, яка цікавить ії більш за все;
• не існує ігор суто дівочих чи хлопчикових;
• навчайте дитину фантазувати під час гри з іграшками;
• грайте із задоволенням в іграшки з дитиною.
У методиці Сілберг зібрана величезна кількість ігор на різний вік: ігри для емоційного розвитку, ігри-до-
сліди, ігри для навчання і розвитку дитини. Наприклад, для дітей після року це такі ігри:
«Картонні слова» (робимо картки з різними сюжетами: намалюйте чи виріжте картинки з журналів
тощо). Дитина обирає одну картку (наприклад, з білочкою). Нехай дитина покаже цю тваринку: що вона
робить. Ця гра сприяє розвитку фантазії, мови, рухів та спілкуванню.

 

Методика Леоніда Береславського

В основі методики Леоніда Яковича Береславського (відомого фізика, професора, знавця нейропсихо-
логії) покладена можливість розвитку в дитини унікальних знань, здібностей. Методика Береславського
популярна в Росії, США, Європі. Л. Береславський відкрив авторську школу раннього розвитку, де занят-
тя проводять досвідчені фахівці 2-3 рази на тиждень. Кожні 2-3 тижні в центрі змінюють ігрові матеріали.
Існує понад 5 тисяч вправ, що входять до 40 тем, які повинні пройти малюки на заняттях. Кількість дітей у
групах мінімальна, не більше 4-5 осіб. Л. Береславський на базі глибоких знань нейропсихології виявляє
здібності розвитку дитини, на що слід акцентувати особливу увагу. Для кожного періоду розвитку дитини
підібрано авторські завдання, логічні операції. За методикою Береславського, наприклад, у 3 роки важ-
ливі завдання на розвиток уваги, у 3,5 – завдання на класифікацію, а в 4 роки – на упорядкування дій.
У дитини постійно йде тренінг психічних функцій, розвиваються творчі вміння, пам’ять, увага, логіка, а 46
допомагають у цьому завдання із символами, лабіринти, завдання із шахів, унікальний електронний інте-
лектуальний тренажер, на якому малюки можуть виконувати понад 100 різноманітних вправ. За методи-
кою Береславського, важливим аспектом навчання є добрі емоції. Неврози та стреси можуть назавжди
відбити всілякий інтерес до навчання. Тому змалечку треба постійно створювати дитині під час навчання
хороший настрій, формувати відчуття успіху, бажання вчитися новому.

 

 

 

 

Методики, які з успіхом застосовуються

в навчально-реабілітаційному цетрі

Порадник для вчителя "Нова українська школа"

Український правопис (2019 р.)

Соціальна адаптація дітей

з особливими освітніми потребами.

Навчальний посібник

Основи корекційної педагогіки.

Навчальний посібник

Організація позакласної виховної роботи в спеціальних навчальних закладах.

(5-9 класи).

Методичні рекомендації

Психологічна корекція

у практиці клінічного психолога.

Методичні рекомендації.

Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Реабілітаційний супровід навчання неповносправних дітей.

Методичний посібник.

Гіперактивна дитина в школі.

Методичні рекомендації.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку.

Посібник.

Вихователь й малюки конструюють залюбки.

Методичний посібник для роботи з дітьми 3-6 років.

Методичні рекомендації вчителям загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

"Шість цеглинок в освітньому просторі школи"

Методичний посібник.

"Гра по-новому, навчання по-новому"

Методичний посібник.

Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з помірною розумовою відсталістю в системі корекційно-розвивального навчання спеціального загальноосвітнього закладу.

"Соціальна адаптація дітей

з особливими освітніми потребами до навчання в школі."

Навчальний посібник

Особливі діти в закладі і соціальному середовищі.

Путівник для батьків дітей з особливими потребами.

Навчально-методичний посібник.

Дидактичні основи навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

Методичний посібник.

Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з ООП

Самопідготовка

в 9 класі.

Пірогова Н.П.

bottom of page