Доповіді, статті, звіти.

Створення ситуацій успіху.

Формув. та розв. творчої особистості учня шляхом впров.  іннов. технологій в процесі навчання математики

Урегулювання конфліктних ситуацій в класному колективі.

Інд. робота на уроці з учнями

 як одна з умов розум. розв.

Дид. ігри на уроках української мови, як одна з умов розвитку творчих здібностей учнів.

Вибір методів та прийомів

викладання предметів в спеціальній школі

Організація ігрової діяльності на уроці як одна з умов фізичного розвитку дітей з особливими потребами.

Соціалізація дітей з особливими освітніми проблемами на уроках СПО.

Особливості оцінювання учнів з ООП

 Жилко М.Г.

Значення художньої праці для

успішної соціалізації дітей з ООП

 Марченко А.С.

Розвіток творчої компетентності учнів

– засіб соціалізації дітей з ООП.

Калінкіна О.О.

Використання ІАТ на уроках трудового навчання – засіб соціалізаціі дітей.

Калінкіна О.О.

Використання загальнорозвиваючих та корекційних вправ на уроках фізичного виховання.Бєлова А.М.

Розвиток пам'яті школярів з ООП

Яріз В.М.

Соціальний розвиток дитини

з особливими освітніми потребами

 на уроці .Федько Т.І.

Формування вмінь та навичок самостійної роботи у дітей з ООП. Дубовська К.С.

Значення уроків СПО для підготовки дітей з ООП до самостійного життя.

Батиченко Н.М.

Підвищення якості викладання математики через розвиток інтересів учнів до оволодіння основами предмету. Трегуб В.О.

Твочий звіт вчителя

Попової Я.В.

Шляхи розвитку критичного мислення

на уроках математики

Трегуб В.О.

Створення  на  уроці  умов  для  підвищення пізнавальної  активності  учнів

Сорокіна О.А.

Застосування сучасних корекційних технологій на уроках читання, як запорука успішної життєвої компетентності

Дубовська К.С.

Здійснення індивідуального підходу у процесі навчання відповідно до особливостей психо-фізичного розвитку дітей з ООП на уроці

Жилко М.Г.

Дидактичні ігри на уроках швейної справи як засіб сучасної корекції.

Взаємодія батьків

та педагогів.

Взаємозв'язок навичок читання і розвитку навчального спілкування.

 Жилко М.Г.

Правовий аспект у вихованні учнів

Жилко М.Г.

Творчий звіт Федько Т.І.

Викладання декупажу в курсі трудового навчання.

Марченко А.С.

Підвищення ефективності навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку та удосконалення форм та методів сучасного уроку

Тимофєєва Ю.В.

Конспекти уроків

Спільнокореневі слова. Корінь.

Прасування блузок та сорочок.

Презентація до уроку "Конвекція".

Ламана лінія. Замкнена і незамкнена лінія.

Попова Я.В.

Баскетбол в 8 класі.

Бєлова А.М.

Правила роботи і техніка безпеки при роботі з прибиральним інвентарем.

Батиченко Н.М..

Множення простого і складеного іменованого числа на одноцифрове з       наступним перетворенням

Трегуб В.О.

Додавання двоцифрових чисел.

Техніка. 5 клас.

Розбір слова за будовою.

"Вирішення прикладів на додавання з переходом через розряд виду 59+4"

Яріз В.М.

Гімнастика в 6 класі.

Бєлова А.М.

Поліспаст.

Трегуб В.О.

Вивченя елементів танцю польки: крок з підскоком, основний крок, перемінний крок, переступання.

Тимофєєва Ю.В.

Які рослини є символами України.

Збалансоване харчування.

Калінкіна О.О.

Виготовлення оберегу.

Оздоблення виробів. Види лічильної гладі.

Калінкіна О.О.

Корінь. Спільнокореневі слова. Федько Т.І.

Основні операцїї, що виконуються за допомогою мишки. Половино В.В.

Урок гімнастики в 6 класі.

Конвекція.

Конспекти уроків з української мови Жилко М.Г.

Мистецтво розпису по шовку.

Марченко А.С.

Грунт.

Дубовська К.С.

Різноманітність рослин у природі.

Попова Я.И.

Звук [че], букви Чч

Дубовська К.С.

Виховні заходи

Щедра Осінь.

Єдина справжня розкіш — це    розкіш людського спілкування.

Подорож до країни Ввічливості.

Конкурс на кращого читача віршів про нашу рідну Україну.

Попова Я.В.

Трагедія українського народу.

Жилко М.Г.

Твори добро. Дружба та її значення у житті людини.

Подорож до країни здоров'я.

Український віночок.

День української писемності та мови.

Федько Т.І.

Професійна діяльність

людини та її вибір.

Калінкіна О.О.

Екологічною стежиною рідного краю.

Привіт, я - конфлікт!

Людина починається з добра.

Калінкіна О.О.

Тарас Шевченко - художник.

 Жилко М.Г.

Безпечні літні канікули.

Яріз В.М.

Петриківська рапсодія.

Марченко А.С.

Шоу програма "Нумо, козаки!"

Збережи ялинку.

Калінкіна О.О.

На хвилях рідної мови.

Жилко М.Г.

Старти надій.

Бєлова А.М.

Шоу-програма

"Нумо, козачата!!!"

Бєлова А.М.

День української писемності та мови.

Федько Т.І.

Народні символи.

Дубовська К.С.

"Буду чистим і охайним –

то й здоровим буду я"

Батиченко Н.М.

День української писемності та мови.

Федько Т.І.

Леся Українка.

Федько Т.І.

Наші права –

щасливе дитинство.

Трегуб В.О.

Україна. Звичаї та традиції

Дубовська К.С.