top of page

КОРЕКЦІЙНА  РОБОТА  ЦЕНТРУ

    Завданнями корекційної роботи в Центрі є: забезпечення ранньої соціалізації та підготовки вихованців до здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією.

   Корекційна робота в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичним та фізичними заходами.

Рисунок11

   Корекція є невід'ємною складовою всього навчально-виховного процесу.

   Їй підпорядковані всі форми і методи  освітньої та позакласної роботи.

Рисунок16
Рисунок17
Рисунок18
Рисунок19
Рисунок20

Системна корекція розвитку дитини базується на особистісно-орієнтованому підході, організації  дієвого  навчального середовища, стимуляції  творчої  активності.

Саме від якості корекційно-реабілітаційної роботи залежить значущість життя нашіх вихованців.

Починаючи з дошкільного відділення

корекційно-виховний процес спрямовано на формування

 перших необхідних правил поведінки в соціумі.

Рисунок39

На прикладі нашого закладу можна стверджувати, що діти, які найважче пристосувуються до сучасного побуту, завдяки корекційній роботі, вміло пораються з приготуванням їжі, активно та успішно залучаються до обслуговуючої праці.

Корекційна робота на уроках з декоративно-ужиткового мистецтва передбачає вирішення проблеми культурної спадкоємності, естетичного, художнього і морального виховання, професійної орієнтації.

Рисунок53
Рисунок54
Рисунок55
Рисунок52

   Основним завданням корекційної роботи соціально-психологічної служби Центру є адаптація дитини  до соціуму, як його рівноправного члену.

Творче життя — яскраве віддзеркалення корекційної роботи з вихованцями навчально-реабілітаційного центру №1
bottom of page