Доповіді, статті, звіти.

Психологічний комфорт

у навчанні та вихованні,

як умова ефективної соціалізації вихованців.

Акустична дисграфія

Комплексний підхід в корекції порушень мовлення у дітей та підлітків.

Корекційно- розвиваюча робота з дітьми з використанням інтерактивних комп'ютерних технологій.

Стимуляція мовленнєвої активності у безмовних дітей.

Розвиток мовлення учнів

з особливими освітніми потребами

 як умова їх успішної соціалізації

Результати діагностики учнів, які наново прибули в 1 клас та рекомендації щодо розвитку їх зв’язного мовлення.

 "Шляхи підвищення ефективності логопедичного впливу

відповідно до видів мовленнєвих порушень"

Доповідь

Ковальової Н.О.

Інноваційні методи в логопедичній практиці.

Доповідь Яцук М.Б.

Розвиток фонематичного сприйняття як складова ефективного становлення мовленнєвої діяльності учнів з ООП

Ковальоваї Н.О.

Результати діагностики учнів, які наново прибули в 1 клас .Доповідь

Ковальової Н.О.

Корекційна логопедична робота з дітьми дошкільного віку із ЗНМ.

Доповідь Яцук М.Б.

Шляхи оптимізації навчально-виховного процесу в напрямку соціального розвитку дошкільників з ООП.

Доп.Куплюацької Г.М.

Формування мовленевої комунікації

 молодших школярів на уроках

розвитку зв’язного мовлення

«Школа, сім’я, дитина:

аспекти

соціально-психологічного здоров’я».

Корекція дислексії у молодших школярів
з особливими освітніми потребами.
Гамій Н.В.

Напрямки корекційної роботи з дітьми дошкільного віку з алалією.

Куплювацька Г.М.

Права та обов’язки педагогів

щодо соціального захисту дітей.

Гусак Л.А.

Підвищення ефективності у становленні фонематичного слуху учнів з особливими освітніми потребами.
Ковальова Н.О.

«Корекція мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку із ЗНМ»
Куплювацька Г.М.

Методи розвитку та корекції розуміння зверненої мови у дітей з ІП. Нікітіна Я.О.

Здійснення соціально-педагогічної роботи

та  соціально-правового захисту дітей,

які потрапили в складні життєві обставини

в умовах навчального закладу

Гусак Л.А.

Підвищення ефективності

взаємодії з батьками як необхідна умова  

для формування життєвих компетентностей у дітей

з ООП Гусак Л.А.

Нова Українська школа

Дев'яткіна І.В.

Конспекти занять.

Автоматизація звуку [с] в словах, реченнях.

Автоматизація звуку [ш] в словах, реченнях.

Лексична тема «Наш дім».

Автоматизація звуку [з] в словах, реченнях.

Автоматизація та диференціація звуків [с-ш].

     Автоматизація        звука «л» в

прямих складах, словах, реченнях.

Диференціація       звуків «л-ль» у

словах, реченнях, текстах.

Комплекс вправ для заняття з лікувальної фізкультури.

"Свійські тварини та їх дитинчата"

Конспект Яцук М.Б.

Диференціація звуків [з] – [ж] у складах, словах.

Конспект Ковальової Н.О.

Підгрупове логопедичне заняття в групі дітей з

ЗПР з елементами казкотерапії.

Конспект Куплювацької Г.М.

 Заняття

з розвитку мовлення за українською народною казкою «Рукавичка»

«Хто в рукавичці живе?"

Яцук М.Б.»

Автоматизація звуку [Л]

 в складах, словах.

Гамій Н.В.

«Подорож у казкову країну»
Куплювацька Г.М.

Професії. Кому що потрібно для роботи.
Нікітіна Я.О.

Правила спілкування.
Гусак Л.А.

Профілактика та корекція

порушень постави

Гусак Л.А.

Світ моїх почуттів

Дев'яткіна І.В.

Заняття
з арт-терапії

"Зима"
Воробей А.І.

Заняття
з розвитку мовлення

"Зимові забави з Сніговиком"
Куплювацька Г.М.

 Логопедичне заняття
"Завдання від мишки Шуши"
Пітько О.С.

Логопедичне заняття
"Наші улюблені свійські тварини"

Яцук М.Б.